• مهندس خلیل جعفرپ یشه موضوع : ایین برندسازی برند
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • نقش بازاریابی در حل مشکلات زیست محیطی موضوع : بازاریابی-مشکلات زیست محیطی
 • دکتر حسین غوثی موضوع : باید ها و نبایدهای کار کسب و کار
 • فروشندگان بزرگ چگونه عمل می کنند؟ موضوع : انتشارات بازارایابی
 • دکتر محمد حسین غوثی موضوع : مذاکره
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت های فردی لازم برای بازاریابی و فروش-بخش اول
 • الهام کیان مهر موضوع : ذهن کارآفرینان
 • جناب آقای سیاح نیا موضوع : مصاحبه و استخدام برون سازمانی یا درون سازمانی؟
 • دكتر امين اسداللهي موضوع : نقشه راه بازاریابی
 • دکتر مرتضی عماد زاده موضوع : اقتصاد
 • استادمسعود نجفی موضوع : شب نشینی-بازاریابی ورزشی
 • مریم عبدلی موضوع : حس برند
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم
 • حمید سپید نام-مسترتیستر موضوع : برندینگ شخصی