• سرکارخانم نسیم توکل موضوع : معرفی کتاب لینکداین از ایجاد تا اعتبار
 • مهندس تقی زاده موضوع : سفر به استان اردبیل
 • الهام کیان مهر موضوع : ذهن کارآفرینان
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : روش های فروش-بخش دوم
 • جناب آقای سیاح نیا موضوع : مصاحبه و استخدام برون سازمانی یا درون سازمانی؟
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 41 (بهمن و اسفند 1393) میزگرد این شماره: تجربه‌ی مدیران توسعه بازار شرکتهای مصرفی و صنعتی در ایران
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش اول
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 37 (خرداد و تیر 1393) میزگرد این شماره: تأثیر فضای مطلوب کسب‌وکار بر رشد اقتصادی
 • برندسازی تا رسیدن به اوج موضوع : انتشارات بازارایابی
 • جناب آقای سید احمد دلیری موضوع : فرآیندهای کاروکسب
 • حامد عسگری موضوع : سیاره‌ی مشتری
 • طراحی المان های هویت برند در مسیر شناخت برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • سرکار خانم دکتر آرام طاعتی موضوع : بازاریابی انبوه در سیاست
 • استاد منصور مجدم موضوع : باید و نباید های قیمت گذاری چگونه بر موانع قیمتی غلبه کنیم؟
 • مهندس سلطان حسین فتاحی موضوع : کارافرینی
 • دکتر مرتضی عماد زاده موضوع : اقتصاد