• کارن امانی موضوع : سخنوری و سخنرانی
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 41 (بهمن و اسفند 1393) میزگرد این شماره: تجربه‌ی مدیران توسعه بازار شرکتهای مصرفی و صنعتی در ایران
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • جناب آقای مهندس احمد دلیری موضوع : مدیریت فرآیندهای کاروکسب
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد-روش های فروش-بخش اول
 • سرکار خانم شیماعظیما موضوع : ارتباط بین نام برند و ماندگاری برند
 • دکتر محسن نجارنیا موضوع : اهمیت و نقش مدیریت و سیستمی بودن کار و کسب ها
 • حمید سعیدی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • ندا مفاخری موضوع : کوچینگ
 • دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت برخود؟
 • نقش بازاریابی در حل مشکلات زیست محیطی موضوع : بازاریابی-مشکلات زیست محیطی
 • مهندس خلیل جعفرپ یشه موضوع : ایین برندسازی برند
 • جناب اقای محمد رضا رامخو موضوع : کارافرینی
 • مهندس لیلاکرد افشار موضوع : بازاریابی بین المللی-بازاریابی جهانی-بازاریابی-مذاکره
 • جناب آقای دکتر حسین نوروزی موضوع : بازاریابی محتوا
 • دکتر سحر گلکار موضوع : رفتارشهروندی برند ؟