• حمید سپید نام-مسترتیستر موضوع : برندینگ شخصی
 • مهندس تجلی موضوع : سفر به استان کرمان
 • مهندس سلطان حسین فتاحی موضوع : کارافرینی
 • لیلاکردافشار موضوع : نامه های تجاری بین المللی
 • دکترعبدالرضارضایی نژاد موضوع : ممیزی بازاریابی
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : منابع انسانی
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس ضیایی موضوع : سفر به هرمزگان
 • سرکار خانم مهرناز غفاری موضوع : از ریشه تا رنگ
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات (بخش دوم)
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش اول
 • بابک مروانی موضوع : فروشهای سازمانی
 • دکترامیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : طراحی کمپین تبلیغاتی دیجیتال مارکتینگ
 • مهندس حسین آقا خانلو موضوع : شبکه سازی و هم افزایی
 • برندها و برندسازی موضوع : دنیای اقتصاد
 • بابک بادکوبه موضوع : تبلیغات