• استاد رضا سراجی موضوع : طراحی المان های هویت برنددر مسیرشناخت برند
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 48(فروردین و اردیبهشت 1395)تحقیقات بازاریابی با رویکرد کاربردی در گفت و گو با دکتر امین اسداللهی
 • مهندس امیررضاکشاورز موضوع : اهمیت جمع اوری دیتا و بانک اطلاعاتی در کار و کسب
 • الهام کیان مهر موضوع : ذهن کارآفرینان
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بازاریابی و چالشهای فرهنگی در بازار بخصوص بازاربیمه
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان -بخش اول
 • دکتر محسن ایلچی موضوع : نقش رسانه و تبلیغات
 • جناب آقای عادل طالبی موضوع : کاروکسب آنلاین
 • مریم عبدلی موضوع : حس برند
 • میراحمد امیرشاهی موضوع : برند
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول
 • لیلاکردافشار موضوع : نامه های تجاری بین المللی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت های فردی لازم برای بازاریابی و فروش-بخش اول
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 37 (خرداد و تیر 1393) میزگرد این شماره: تأثیر فضای مطلوب کسب‌وکار بر رشد اقتصادی
 • خلیل جعفر پیشه موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • جناب آقای محمدیاسر سعیدی موضوع : منابع انسانی در شرایط بحرانی