• دکترامیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول-14 خرداد
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش اول
 • دکترمحمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • مهندس میرحسینی موضوع : سفر به استان سیستان و بلوچستان
 • گوینده فریماه اولیایی موضوع : آداب 13 بدر برگرفته از کتاب طهران قدیم نوشته جعفر شهری
 • مهندس سلطان حسین فتاحی موضوع : کارافرینی
 • دکترمریم شهابی موضوع : نهایی کردن فروش
 • ماهیگیری در باتلاق موضوع : شبکه اندیشه
 • مهندس مرزبانی موضوع : معرفی کتاب خلاقیت و کار افرینی دو بال پرواز ما
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : نقش نیروهای میز پذیرش (منشی ها، مسئولان دفاتر و مدیران) در موفقیت كسب و كار-بخش اول
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : چگونه استخدام شویم؟
 • چگونه بفروشیم؟ موضوع : کلک سیمین
 • دکتر شهربانو قلی پورفریدونی موضوع : مفهوم بازاریابی تجربی؟
 • مهندس لیلاکرد افشار موضوع : بازاریابی بین المللی-بازاریابی جهانی-بازاریابی-مذاکره