• دکتر سحر گلکار موضوع : رفتارشهروندی برند ؟
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 43 (خرداد و تیر 1394)گفت و گوی این شماره: کاربردهای نورومارکتینگ و زیمت در گفت و گو با دکتر علی بشارت
 • دکتر وحید نثایی موضوع : مهارت های حرفه ایی در مذاکره
 • سرکار خانم دکتر آرام طاعتی موضوع : بازاریابی انبوه در سیاست
 • آقای میثم ایرانپناه موضوع : نقش فریب در روابط بین فردی تا کسب و کارها
 • دکتر اسماعیل سعادت فرد موضوع : شغل من کو❓
 • دکتر محمد ابراهیم محجوب موضوع : رابطه بین شناخت تاریخ و فرهنگ کشوربا عرضه و تقاضا
 • دکترشهاب اناری موضوع : 1-2-3 بدرخش
 • خلیل جعفر پیشه موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • استاد فرانک جواهر دشتی موضوع : شب نشینی
 • مهندس لیلاکرد افشار موضوع : بازاریابی بین المللی-بازاریابی جهانی-بازاریابی-مذاکره
 • چگونه میتوان بحران های کار و کسب را پشت سر گذاشت؟ موضوع : چگونه میتوان بحران های کار و کسب را پشت سر گذاشت؟
 • دکترفرزاد مقدم موضوع : برندسازی در هفت گام
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت های فردی لازم برای بازاریابی و فروش-بخش دوم
 • جناب آقای مهندس احمد دلیری موضوع : مدیریت فرآیندهای کاروکسب
 • دکتر مهرنوش دارینی موضوع : افسردگی شغلی؟و راهکارهای مقابله با آن؟