• دکتر بابک سبزیان پور موضوع : تعیین پورسانت
 • مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : چگونه استخدام شویم؟
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش اول
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 50(مرداد و شهریور 1395)گفت و گوی این شماره: رازهای استیو جابز در بازاریابی و فروش در گفت و گو با مهدی معین و سعید مقدّسی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : نقش نیروهای میز پذیرش (منشی ها، مسئولان دفاتر و مدیران) در موفقیت كسب و كار-بخش اول
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • دکتر مرتضی عماد زاده موضوع : اقتصاد
 • دکتر آسیاچی موضوع : رقابت در فروشندگی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت ارتباط با مشتریان شاکی-بخش اول
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-بخش دوم
 • دکتر احمد یحیایی ایله ایی موضوع : روابط عمومی
 • فرهاد تبریزی موضوع : طراحی محیط های تجاری
 • استاد مهدی قراچه داغی موضوع : راه نفوذبردلها چگونه دیگران را متقاعد کنید
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • جناب آقای دکتر علیرضا داداشی موضوع : 20 گفتار فروش و بازاریابی
 • استاد منصور مجدم موضوع : باید و نباید های قیمت گذاری چگونه بر موانع قیمتی غلبه کنیم؟