• دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات بخش سوم
 • راهکارهای فروش از زبان یک فروشنده موضوع : انتشارات بازارایابی
 • مهندس هاشمعلی حسنی موضوع : تخفیفات غیرمتعارف فروشگاهی
 • مهندس خلیل جعفرپ یشه موضوع : ایین برندسازی برند
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : تبلیغات
 • دکترمحمد بلوریان تهرانی موضوع : فروش
 • نژده هوانسیان موضوع : معضلات برند؟
 • لیلاکردافشار موضوع : نامه های تجاری بین المللی
 • دکتر محسن ایلچی موضوع : نقش رسانه و تبلیغات
 • دکتر شهریار شفیعی موضوع : برند بخش اول
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : منابع انسانی
 • مهندس سید محمد اعظمی نژاد و مهندس عزیزمیردار موضوع : دوباره فکر کن یه جور دیگه هم ممکنه
 • استاد مهدی قراچه داغی موضوع : راه نفوذبردلها چگونه دیگران را متقاعد کنید
 • دکترفرهادبدیع موضوع : صنعت پخش-بخش دوم
 • منیژه حقیقی نصب موضوع : بازاریابی دیجیتال مارکتینگ
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول-14 خرداد