• مهندس مهدی فربهی موضوع : شبکه های اجتماعی
  • مهندس مهدی فربهی موضوع : محتوای سایت
  • اسماعیل سعادتفرد موضوع : کارافرینی-بخش اول
  • دکتر آذر صائمیان موضوع : برندینگ شخصی آنلاین