• دکتر اسماعیل سعادت فرد موضوع : شغل من کو❓
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : تخریب و آشوب برندهای موفق دنیا
 • مهندس شنبه زاده موضوع : سفر به استان ایلام
 • دکتر اسماعیل سعادت فرد موضوع : صادرات
 • استاد بهرام خیری موضوع : کتاب نشانه شناسی بازاریابی
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بازاریابی و چالشهای فرهنگی در بازار بخصوص بازاربیمه
 • بابک مروانی موضوع : فروشهای سازمانی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش اول
 • جناب آقای جعفر واعظی موضوع : کارافرینی
 • دکترساسان نصیری موضوع : مدیریت توسعه شرکتهای ایرانی
 • جناب آقای عادل طالبی موضوع : کاروکسب آنلاین
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-زبان بدن-
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 39 (مهر و آبان 1393) عنوان میزگرد: بازاريابي ورزشي؛ ‌چالشها و راهكارها
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 40 (آذر و دی 1393) میزگرد این شماره: چالشهای توزیع در ایران؛ راهکارها و توصیه ها
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • حامد عسگری موضوع : سیاره‌ی مشتری