• دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : انجمن صنفی شرکت های تبلیغات در ایران
 • جناب آقای شهاب طلایی موضوع : بازاریابی سیاسی
 • جناب آقای دکتر احمدرضا فتوت موضوع : روانشناسی سازمانی صنعتی- بخش اول
 • جناب آقای سعید قدوسی نژاد موضوع : سختی کارهای سخت
 • حمید سعیدی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • رضا نورایی موضوع : وظیفه بازاریاب درشرایط بد اقتصادی
 • دکتر آذر کفاش پور موضوع : معرفی کتاب
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : معرفی کتاب
 • مهندس حسین آقا خانلو موضوع : شبکه سازی و هم افزایی
 • نژده هوانسیان موضوع : معضلات برند؟
 • جناب آقای دکتر مجتبی امیری موضوع : تعامل شرکت های پخش- بخش دوم
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت و بازاریابی در عصر آشوب و تلاطم بازارها
 • مهندس لیلا کرد افشار موضوع : آشنایی با چالشهای فرهنگی در مذاکرات تجاری بین المللی
 • رضا نورایی موضوع : وظیفه بازاریاب درشرایط بد اقتصادی-بخش دوم
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • برنامه ویژه تبریک عید موضوع : عیدانه