• گوینده فریماه اولیایی موضوع : آداب 13 بدر برگرفته از کتاب طهران قدیم نوشته جعفر شهری
 • امیر مهدی سادات اعلایی موضوع : تغییر و تحول فردی
 • معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس فرمانی موضوع : سفر به استان گلستان
 • دکتر شهریار شفیعی موضوع : برند بخش اول
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم
 • دکتر ندا مفاخری موضوع : کوچینگ؟تفاوت کوچینگ و مشاوره؟
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت تبلیغات
 • دکتر محمد مهدی ابریشم کار موضوع : مدیریت بازاریابی اصول و مبانی
 • نقش بازاریابی در حل مشکلات زیست محیطی موضوع : بازاریابی-مشکلات زیست محیطی
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : پرسنال برندینگ
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-زبان بدن-
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: هفت گام تا برندسازی در گفت و گو با دکتر فرزاد مقدم
 • دکتر مرتضی عماد زاده موضوع : اقتصاد
 • اسماعیل سعادتفرد موضوع : کارافرینی-بخش اول
 • مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران موضوع : انتشارات بازارایابی
 • مهندس سعید محمدی موضوع : مدیریت وصول مطالبات و اعتبار سنجی