• دکترمحمدخرم موضوع : چالش های موجود در کار و کسب
 • سرکار خانم دکتر آرام طاعتی موضوع : بازاریابی انبوه در سیاست
 • معلم بازاریابی-پرویزدرگی موضوع : تکنیک های بازاریابی تلفنی
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت و بازاریابی در عصر آشوب و تلاطم بازارها
 • مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران موضوع : انتشارات بازارایابی
 • مهندس مجید مجیدی موضوع : نورومارکتینگ کشف دریچه ای جدید به ذهن
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 39 (مهر و آبان 1393) عنوان میزگرد: بازاريابي ورزشي؛ ‌چالشها و راهكارها
 • برنامه ویژه تبریک عید موضوع : عیدانه
 • جناب آقای مهندس ناصر مرزبانی موضوع : کارآفرینی
 • دکتر سهیل سهیلی زاده موضوع : افزایش مهارت های ذهنی
 • دکترامیراخلاصی موضوع : برندسازی برای اشخاص
 • دکترمحمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش دوم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : نقش نیروهای میز پذیرش (منشی ها، مسئولان دفاتر و مدیران) در موفقیت كسب و كار-بخش دوم
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : محتوای سایت
 • دکتروحید ناصحی فر موضوع : بازاریابی تجاری