• پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت ارتباط با مشتریان شاکی-بخش اول
 • دکترمجتبی امیری موضوع : صنعت پخش
 • بازاریابی و تبلیغات فوق حرفه ای به روش بیژن پاکزاد موضوع : کارآفرینان بزرگ
 • میراحمد امیرشاهی موضوع : برند
 • مهندس افراز موضوع : کارافرینی
 • مهندس محسن ایلچی موضوع : روابط عمومی تجاری و تفاوت آن با تبلیغات؟
 • کارن امانی موضوع : سخنوری و سخنرانی
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس بزرگ نیا موضوع : سفر به تهران
 • دکترمحمد بلوریان تهرانی موضوع : فروش
 • حمید امامی موضوع : بیمه
 • دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : انجمن صنفی شرکت های تبلیغات در ایران
 • برندسازی تا رسیدن به اوج موضوع : انتشارات بازارایابی
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات (بخش اول)
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد-روش های فروش-بخش اول
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 50(مرداد و شهریور 1395)گفت و گوی این شماره: رازهای استیو جابز در بازاریابی و فروش در گفت و گو با مهدی معین و سعید مقدّسی
 • استادمحسن میرزایی موضوع : 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان