• پرویز درگی و عوامل رادیو صدای بازاریابی موضوع : گفت و گو صمیمی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت های فردی لازم برای بازاریابی و فروش-بخش اول
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • دکتر فرانک جواهردشتی موضوع : موانع و راهکارهای حمایت از کالای ایرانی
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بازاریابی و چالشهای فرهنگی در بازار بخصوص بازاربیمه
 • مهندس حسن قاسمی موضوع : لجستيک؟مدیریت زنجیره تامین
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان -بخش اول
 • روش های نوین بازاریابی الکترونیک موضوع : روش های نوین بازاریابی الکترونیک
 • حمید سعیدی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • سرکار خانم ندا حسینی موضوع : تولید محتوا
 • جناب اقای محمد رضا رامخو موضوع : کارافرینی
 • مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران موضوع : انتشارات بازارایابی
 • حمید سپید نام-مسترتیستر موضوع : برندینگ شخصی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش دوم
 • بازاریابی و تبلیغات فوق حرفه ای به روش بیژن پاکزاد موضوع : کارآفرینان بزرگ
 • دکترساسان نصیری موضوع : مدیریت توسعه شرکتهای ایرانی