• دکتر حمید ترکاشوند موضوع : صنعت پخش
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندینگ عاطفی
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • امید عسگری موضوع : نوروبرندینگ
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بیمه
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش دوم
 • جناب آقای مهندس ناصر مرزبانی موضوع : کارآفرینی
 • دکترفرزاد مقدم موضوع : برندسازی در هفت گام
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : نقش نیروهای میز پذیرش (منشی ها، مسئولان دفاتر و مدیران) در موفقیت كسب و كار-بخش دوم
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • ابراهیم زارع پور موضوع : مذاکرات بازرگانی بین المللی
 • بابک مروانی موضوع : سوال در حوزه فروش
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • بازاریابی و تبلیغات فوق حرفه ای به روش بیژن پاکزاد موضوع : کارآفرینان بزرگ
 • دکتر سید محسن علامه موضوع : مبانی مدیریت دانش