• اسماعیل سعادتفرد موضوع : کارافرینی-بخش دوم
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : تخریب و آشوب برندهای موفق دنیا
 • برندسازی یک هفته ای موضوع : متخصصان بدون مرز
 • دکترعلی شاه حسینی موضوع : حال خوب،برنامه ریزی برای اینده
 • شیما عظیما موضوع : کپی رایتینگ
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش اول
 • برنامه ویژه تبریک عید موضوع : عیدانه
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس سویدانلوئی موضوع : سفر به خراسان شمالی
 • محسن جاویدموید-محمدرضاحسن زاده جوانیان موضوع : مطبوعات
 • آقای میثم ایرانپناه موضوع : نقش فریب در روابط بین فردی تا کسب و کارها
 • چگونه بفروشیم؟ موضوع : کلک سیمین
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 41 (بهمن و اسفند 1393) میزگرد این شماره: تجربه‌ی مدیران توسعه بازار شرکتهای مصرفی و صنعتی در ایران
 • موفقیت در فروش موضوع : آدینه
 • مهندس میرحسینی موضوع : سفر به استان سیستان و بلوچستان
 • شیوا شمشیر دار موضوع : برند اجتماعی-بخش اول
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات