• دکترامیراخلاصی موضوع : برندسازی برای اشخاص
 • حس برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول-14 خرداد
 • دکترمحمدخرم موضوع : چالش های موجود در کار و کسب
 • دکتر شهاب اناری موضوع : برندینگ شخصی
 • نقش بازاریابی در حل مشکلات زیست محیطی موضوع : بازاریابی-مشکلات زیست محیطی
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات (بخش دوم)
 • استاد شیوا شمشیردار موضوع : برند اجتماعی-بخش دوم
 • چگونه میتوان بحران های کار و کسب را پشت سر گذاشت؟ موضوع : چگونه میتوان بحران های کار و کسب را پشت سر گذاشت؟
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 50(مرداد و شهریور 1395)گفت و گوی این شماره: رازهای استیو جابز در بازاریابی و فروش در گفت و گو با مهدی معین و سعید مقدّسی
 • دکترساسان نصیری موضوع : مدیریت توسعه شرکتهای ایرانی
 • دکتر حسین وظیفه دوست موضوع : نقش انجمن علمی بازاریابی در رشدبازاریابی و فروش؟
 • مهندس تجلی موضوع : سفر به استان کرمان
 • ابراهیم زارع پور موضوع : مذاکرات بازرگانی بین المللی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : بازاریابی پارتیزانی -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش دوم
 • طراحی المان های هویت برند در مسیر شناخت برند موضوع : انتشارات بازارایابی