• پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت های فردی لازم برای بازاریابی و فروش-بخش دوم
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بیمه
 • جناب آقای دکتر مجتبی امیری موضوع : تعامل شرکت های پخش- بخش اول
 • دکتر سحر گلکار موضوع : رفتارشهروندی برند ؟
 • جناب اقای محمد رضا رامخو موضوع : کارافرینی
 • دکتر اسماعیل سعادت فرد موضوع : شغل من کو❓
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش دوم
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • حمید سعیدی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • فروشندگان بزرگ چگونه عمل می کنند؟ موضوع : انتشارات بازارایابی
 • دکترمجتبی امیری موضوع : صنعت پخش
 • خلیل جعفر پیشه موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: هفت گام تا برندسازی در گفت و گو با دکتر فرزاد مقدم
 • دکتر فرهاد بدیع موضوع : صنعت پخش-بخش اول
 • دکتر فرانک جواهردشتی موضوع : موانع و راهکارهای حمایت از کالای ایرانی
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : برند