• بابک بادکوبه موضوع : تبلیغات
 • فرزاد مقدم موضوع : تبلیغات
 • چگونه میتوان بحران های کار و کسب را پشت سر گذاشت؟ موضوع : چگونه میتوان بحران های کار و کسب را پشت سر گذاشت؟
 • دکتر مهرنوش دارینی موضوع : افسردگی شغلی؟و راهکارهای مقابله با آن؟
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 39 (مهر و آبان 1393) عنوان میزگرد: بازاريابي ورزشي؛ ‌چالشها و راهكارها
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برند سازی تا رسیدن به اوج
 • برندسازی تا رسیدن به اوج موضوع : انتشارات بازارایابی
 • راهکارهای فروش از زبان یک فروشنده موضوع : انتشارات بازارایابی
 • دکتر سارا کشگر موضوع : مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
 • استاد فرانک جواهر دشتی موضوع : شب نشینی
 • دکتر احمد یحیایی ایله ایی موضوع : روابط عمومی
 • دکتر بلوریان تهرانی موضوع : معرفی کتب
 • دکتر محمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : برند
 • امیر مهدی سادات اعلایی موضوع : تغییر و تحول فردی
 • مهدی فربهی موضوع : دیجیتال مارکتینگ