• دکتر احمد یحیایی ایله ایی موضوع : روابط عمومی
 • اسماعیل سعادتفرد موضوع : کارافرینی-بخش اول
 • دکتر محسن نجارنیا موضوع : اهمیت و نقش مدیریت و سیستمی بودن کار و کسب ها
 • حس برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : چگونه استخدام شویم؟
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : محتوای سایت
 • سرکار خانم شیماعظیما موضوع : ارتباط بین نام برند و ماندگاری برند
 • محسن جاویدموید-محمدرضاحسن زاده جوانیان موضوع : مطبوعات
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش اول
 • دکتر آذر صائمیان موضوع : برندینگ شخصی آنلاین
 • مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران موضوع : انتشارات بازارایابی
 • دکترآرش بهجو موضوع : شبکه های اجتماعی
 • جناب اقای محمد رضا رامخو موضوع : کارافرینی
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • دکتر شهربانو قلی پورفریدونی موضوع : مفهوم بازاریابی تجربی؟
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش