• حس برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان -بخش اول
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : فروش
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • داشبوردهای مدیریت -بخش اول موضوع : داشبورد-مدیریت-بازاریابی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : روش های فروش-بخش دوم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت ارتباط با مشتریان شاکی-بخش اول
 • فرهاد تبریزی موضوع : طراحی محیط های تجاری
 • دکترشاهین شاکری موضوع : اصول درست بازاریابی اینترنتی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فرصت ها و تهدیدها -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش اول
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 38 (مرداد و شهریور 1393) عنوان میزگرد: دیدگاهها و اندیشه‌ها؛ تجربه‌ی ورود به بازارهای بین‌المللی
 • دکتر علی شاه حسینی موضوع : روش های پایداری کار و کسب ها؟
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • دکتر محسن نجارنیا موضوع : اهمیت و نقش مدیریت و سیستمی بودن کار و کسب ها
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بیمه
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 50(مرداد و شهریور 1395)گفت و گوی این شماره: رازهای استیو جابز در بازاریابی و فروش در گفت و گو با مهدی معین و سعید مقدّسی