• بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • گوینده فریماه اولیایی موضوع : آداب 13 بدر برگرفته از کتاب طهران قدیم نوشته جعفر شهری
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش دوم
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : تبلیغات
 • جناب آقای عادل طالبی موضوع : کاروکسب آنلاین
 • رضا ایزدی موضوع : مشتریان شاکی
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • جناب آقای مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : آیا روند تحقیقات بازار از کمی به کیفی تغییر کرده است؟
 • دکتر محسن نجارنیا موضوع : اهمیت و نقش مدیریت و سیستمی بودن کار و کسب ها
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : فروش
 • بابک مروانی موضوع : سوال در حوزه فروش
 • حامد عسگری موضوع : سیاره‌ی مشتری
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : پرسنال برندینگ
 • مهندس مجید مجیدی موضوع : کلیک طلایی
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 48(فروردین و اردیبهشت 1395)تحقیقات بازاریابی با رویکرد کاربردی در گفت و گو با دکتر امین اسداللهی