• صنعت پخش موضوع : صنعت پخش-بازاریابی-نگاه بازارا
 • خلیل جعفر پیشه موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • بازاریابی الکترونیک موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش دوم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت های فردی لازم برای بازاریابی و فروش-بخش دوم
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 39 (مهر و آبان 1393) عنوان میزگرد: بازاريابي ورزشي؛ ‌چالشها و راهكارها
 • استاد شیوا شمشیردار موضوع : برند اجتماعی-بخش دوم
 • مهندس هاشمعلی حسنی موضوع : تخفیفات غیرمتعارف فروشگاهی
 • دکتر مهرنوش دارینی موضوع : افسردگی شغلی؟و راهکارهای مقابله با آن؟
 • مهندس لیلا کرد افشار موضوع : آشنایی با چالشهای فرهنگی در مذاکرات تجاری بین المللی
 • دکتر میر احمد امیر شاهی موضوع : آنچه از تعریف برند باید بدانید"بخش دوم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش اول
 • معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس فرمانی موضوع : سفر به استان گلستان
 • دکتر رضا شافعی موضوع : توانمند سازی شبکه فروش
 • استاد علی محمد بیدار مغز موضوع : ایمیج؟تصویر دیگران در اولین برخورد از ما