• بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • روش های نوین بازاریابی الکترونیک موضوع : روش های نوین بازاریابی الکترونیک
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش دوم
 • دکتر مرتضی عماد زاده موضوع : اقتصاد
 • استاد منصور مجدم موضوع : باید و نباید های قیمت گذاری چگونه بر موانع قیمتی غلبه کنیم؟
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : معرفی کتاب
 • موفقیت در فروش موضوع : آدینه
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 37 (خرداد و تیر 1393) میزگرد این شماره: تأثیر فضای مطلوب کسب‌وکار بر رشد اقتصادی
 • دکتر آذر صائمیان موضوع : برندینگ شخصی آنلاین
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بازاریابی و چالشهای فرهنگی در بازار بخصوص بازاربیمه
 • دکتر آذر کفاش پور موضوع : معرفی کتاب
 • حمید سعیدی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • دکترساسان نصیری موضوع : مدیریت توسعه شرکتهای ایرانی
 • مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : گفت و گو صمیمی
 • مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران موضوع : انتشارات بازارایابی
 • پرویز درگی موضوع : مشتری نوازی