• مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران موضوع : انتشارات بازارایابی
 • دکتر احمد راه چمنی موضوع : تله های فروش
 • دکتر سهیل سهیلی زاده موضوع : افزایش مهارت های ذهنی
 • دکتر مهرنوش دارینی موضوع : افسردگی شغلی؟و راهکارهای مقابله با آن؟
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : نبایدهای کسب و کار های کوچک و کارافرینانه
 • مهندس لیلا کرد افشار موضوع : آشنایی با چالشهای فرهنگی در مذاکرات تجاری بین المللی
 • برنامه ویژه تبریک عید موضوع : عیدانه
 • بازاریابی الکترونیک موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : فروش
 • بازاریابی و تبلیغات فوق حرفه ای به روش بیژن پاکزاد موضوع : کارآفرینان بزرگ
 • دکتر علی شاه حسینی موضوع : روش های پایداری کار و کسب ها؟
 • دکتر شهریار شفیعی موضوع : برند بخش اول
 • معلم بازاریابی-پرویزدرگی موضوع : پرسنال برندینگ
 • حمید امامی موضوع : بیمه
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش اول
 • دکتر احمد یحیایی ایله ایی موضوع : روابط عمومی