• مهندس بهرام رزمان موضوع : تخریب و آشوب برندهای موفق دنیا
 • الهام کیان مهر موضوع : ذهن کارآفرینان
 • مهندس لیلا کرد افشار موضوع : آشنایی با چالشهای فرهنگی در مذاکرات تجاری بین المللی
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت و بازاریابی در عصر آشوب و تلاطم بازارها
 • دکترمحمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • دکترساسان نصیری موضوع : مدیریت توسعه شرکتهای ایرانی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش دوم
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 53(بهمن و اسفند 1395) میزگرد این شماره: بررسی نقش رویکرد مالیاتی در صنعت پخش ایران
 • مهندس مرزبانی موضوع : معرفی کتاب خلاقیت و کار افرینی دو بال پرواز ما
 • دکترمحمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : تعیین پورسانت
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندسازی تا رسیدن به اوج
 • دکتر مسعود نصرت آبادی موضوع : مدیر نوروبیز از خانواده tmba
 • دیجیتال مارکتینگ موضوع : استراتژی محتوای دیجیتال کوکاکولا
 • دکترامیراخلاصی موضوع : برندسازی برای اشخاص
 • مهندس سلطان حسین فتاحی موضوع : کارافرینی