• جناب آقای دکتر احمدرضا فتوت موضوع : روانشناسی سازمانی صنعتی- بخش اول
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : محتوای سایت
 • استاد بابک مروانی موضوع : فروش به شرکت ها و سازمانها
 • دکتر سارا کشگر موضوع : مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-بخش دوم
 • استادمسعود نجفی موضوع : شب نشینی-بازاریابی ورزشی
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : نبایدهای کسب و کار های کوچک و کارافرینانه
 • جناب آقای شهاب طلایی موضوع : بازاریابی سیاسی
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : منابع انسانی
 • دکتر محمد علی نسیمی موضوع : جوان سازی برند
 • دکتر آذر صائمیان موضوع : برندینگ شخصی آنلاین
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : روش های فروش-بخش دوم
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم
 • دکتر علیرضا شیری موضوع : چه کنیم که ایمیل مان به سرعت پاسخ داده شود؟
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس بزرگ نیا موضوع : سفر به تهران
 • روش های نوین بازاریابی الکترونیک موضوع : روش های نوین بازاریابی الکترونیک