• دکترفرزاد مقدم موضوع : برندسازی در هفت گام
 • دکتر علیرضا داداشی موضوع : اخلاق در فروشندگی-اخلاق-فروش-مارکتینگ-
 • استادمحسن میرزایی موضوع : 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان
 • دكتر امين اسداللهي موضوع : نقشه راه بازاریابی
 • اگر نخریدند چه کنیم؟ موضوع : نسل نواندیش
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • دکتر شهریار شفیعی موضوع : برند بخش اول
 • مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : چگونه استخدام شویم؟
 • جناب آقای مهدی سیاح نیا موضوع : منابع انسانی
 • خلیل جعفر پیشه موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • تبلیغات محیطی موضوع : کتاب مهربان
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : تبلیغات
 • جناب آقای سیاح نیا موضوع : مصاحبه و استخدام برون سازمانی یا درون سازمانی؟
 • دکترمحمدخرم موضوع : چالش های موجود در کار و کسب
 • جناب آقای مهندس بهرام رزمان موضوع : نقش سازمان ها در رفع بحران اقتصادی-بخش دوم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد-روش های فروش-بخش اول