• گوینده فریماه اولیایی موضوع : آداب 13 بدر برگرفته از کتاب طهران قدیم نوشته جعفر شهری
 • جناب اقای محمد رضا رامخو موضوع : کارافرینی
 • دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت برخود؟
 • دکتر احمد یحیایی ایله ایی موضوع : روابط عمومی
 • رضا نورایی موضوع : وظیفه بازاریاب درشرایط بد اقتصادی
 • دکتر سحر گلکار موضوع : رفتارشهروندی برند ؟
 • دکتر محمد حسین غوثی موضوع : مذاکره
 • اگر نخریدند چه کنیم؟ موضوع : نسل نواندیش
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : قیمت گذاری
 • استاد علی محمد بیدار مغز موضوع : ایمیج؟تصویر دیگران در اولین برخورد از ما
 • دکتر حمید ترکاشوند موضوع : صنعت پخش
 • دکتر فرانک جواهردشتی موضوع : موانع و راهکارهای حمایت از کالای ایرانی
 • اسماعیل سعادتفرد موضوع : کارافرینی-بخش دوم
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 39 (مهر و آبان 1393) عنوان میزگرد: بازاريابي ورزشي؛ ‌چالشها و راهكارها
 • مهدی فیضی موضوع : مزیت رقابتی
 • دکترمنیژه حقیقی نسب موضوع : تجارت الکترونیک_بخش دوم