• بابک بادکوبه موضوع : تبلیغات
 • مهندس حسن قاسمی موضوع : لجستيک؟مدیریت زنجیره تامین
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 53(بهمن و اسفند 1395) میزگرد این شماره: بررسی نقش رویکرد مالیاتی در صنعت پخش ایران
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : منابع انسانی
 • مهندس سعید جارودی موضوع : آینده پژوهی
 • دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : موانع اصلی تولید؟
 • دکتر حسین غوثی موضوع : باید ها و نبایدهای کار کسب و کار
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس بزرگ نیا موضوع : سفر به تهران
 • دکتر احمد راه چمنی موضوع : تله های فروش
 • دکترشهاب اناری موضوع : 1-2-3 بدرخش
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندینگ عاطفی
 • دکترعبدالرضارضایی نژاد موضوع : ممیزی بازاریابی
 • چگونه بفروشیم؟ موضوع : کلک سیمین
 • دکتر محمد علی نسیمی موضوع : جوان سازی برند
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • مهندس مرزبانی موضوع : معرفی کتاب خلاقیت و کار افرینی دو بال پرواز ما