• مهندس خلیل جعفرپ یشه موضوع : ایین برندسازی برند
 • استادمسعود نجفی موضوع : شب نشینی-بازاریابی ورزشی
 • دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : انجمن صنفی شرکت های تبلیغات در ایران
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش دوم
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم
 • دکترشاهین شاکری موضوع : اصول درست بازاریابی اینترنتی
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : ویژگی های برند مورد علاقه جوانان
 • استاد بابک مروانی موضوع : فروش به شرکت ها و سازمانها
 • مهندس سعید جارودی موضوع : آینده پژوهی
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : تخریب و آشوب برندهای موفق دنیا
 • مهندس رضا نورایی موضوع : حق انتخاب مصرف کننده؟
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : محتوای سایت
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : طراحی کمپین تبلیغاتی دیجیتال مارکتینگ
 • پرویز درگی موضوع : مشتری نوازی
 • ندا مفاخری موضوع : کوچینگ
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 43 (خرداد و تیر 1394)گفت و گوی این شماره: کاربردهای نورومارکتینگ و زیمت در گفت و گو با دکتر علی بشارت