• دکترامیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم
 • دکتر اسماعیل سعادت فرد موضوع : صادرات
 • حامد عسگری موضوع : سیاره‌ی مشتری
 • دکترآرش بهجو موضوع : شبکه های اجتماعی
 • میراحمد امیرشاهی موضوع : برند
 • مهندس سعید جارودی موضوع : آینده پژوهی
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : ارائه حرفه‌ای ایده و گزارشهای علمی و تجاری
 • تبلیغات پنهان در بازاریابی موضوع : انتشارات بازارایابی
 • مهندس مجید مجیدی موضوع : کلیک طلایی
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • دکتر احمد یحیایی ایله ایی موضوع : روابط عمومی
 • اسماعیل سعادتفرد موضوع : کارافرینی-بخش اول
 • استاد علی محمد بیدار مغز موضوع : ایمیج؟تصویر دیگران در اولین برخورد از ما
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : نقش نیروهای میز پذیرش (منشی ها، مسئولان دفاتر و مدیران) در موفقیت كسب و كار-بخش اول
 • دکترنادر وهاب آقایی موضوع : شب نشینی
 • بابک مروانی موضوع : فروشهای سازمانی