• دکتر سهیل سهیلی زاده موضوع : افزایش مهارت های ذهنی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : بازاریابی پارتیزانی -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش دوم
 • شیوا شمشیر دار موضوع : برند اجتماعی-بخش اول
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : معرفی کتاب
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : ویژگی های برند مورد علاقه جوانان
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برند سازی تا رسیدن به اوج
 • مهندس حسن قاسمی موضوع : لجستيک؟مدیریت زنجیره تامین
 • جناب آقای سعید قدوسی نژاد موضوع : سختی کارهای سخت
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-بخش دوم
 • دکتر فرانک جواهردشتی موضوع : موانع و راهکارهای حمایت از کالای ایرانی
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بیمه
 • جناب آقای اعرابی پور موضوع : چگونه یک فروشنده سازمانی موفق باشیم؟
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • مهندس سلمان یافت آبادی موضوع : هویت بصری برند-بخش اول
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش
 • دکتر بلوریان تهرانی موضوع : معرفی کتب