• استاد علی محمد بیدار مغز موضوع : ایمیج؟تصویر دیگران در اولین برخورد از ما
 • بازاریابی الکترونیک موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول-14 خرداد
 • مهندس علوی موضوع : سفر به کردستان
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • دکتر محمد علی نسیمی موضوع : جوان سازی برند
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • مجید اجاقی موضوع : فروشنده،فروش گام به گام بیمه عمر
 • اگر نخریدند چه کنیم؟ موضوع : نسل نواندیش
 • دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : انجمن صنفی شرکت های تبلیغات در ایران
 • دکتر اسماعیل سعادت فرد موضوع : شغل من کو❓
 • کارن امانی موضوع : سخنوری و سخنرانی
 • مهندس تقی زاده موضوع : سفر به استان اردبیل
 • مهندس لیلا کرد افشار موضوع : آشنایی با چالشهای فرهنگی در مذاکرات تجاری بین المللی
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • نقش بازاریابی در حل مشکلات زیست محیطی موضوع : بازاریابی-مشکلات زیست محیطی