• پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد- فروش-بخش دوم
 • دکتر میر احمد امیرشاهی موضوع : آنچه از تعریف برند باید بدانید"بخش اول
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت ارتباط با مشتریان شاکی-بخش اول
 • ماهیگیری در باتلاق موضوع : شبکه اندیشه
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویاسلامت
 • دکترآرش بهجو موضوع : شبکه های اجتماعی
 • امید عسگری موضوع : نوروبرندینگ
 • دکتر آذر صائمیان موضوع : برندینگ شخصی آنلاین
 • رضا ایزدی موضوع : بازاریابی بیمه
 • تبلیغات در عصر جدید موضوع : تبلیغات در عصر جدید
 • تبلیغات محیطی موضوع : کتاب مهربان
 • دکتر محمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • دکترامیراخلاصی موضوع : برندسازی برای اشخاص
 • دکتر علیرضا داداشی موضوع : اخلاق در فروشندگی-اخلاق-فروش-مارکتینگ-