• استاد فرانک جواهر دشتی موضوع : شب نشینی
 • دکتر محسن نجارنیا موضوع : اهمیت و نقش مدیریت و سیستمی بودن کار و کسب ها
 • مهندس حضرتی موضوع : سفر به استان قزوین
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش دوم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش اول
 • حمید سعیدی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • جناب آقای سعید قدوسی نژاد موضوع : سختی کارهای سخت
 • جناب آقای سیاح نیا موضوع : استراتژی های منابع انسانی برای نیروهای سازمان در شرایط بحران
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: هفت گام تا برندسازی در گفت و گو با دکتر فرزاد مقدم
 • مریم عبدلی موضوع : حس برند
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجتال مارکتینگ
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش اول
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-زبان بدن-
 • دکترمحمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • دیجیتال مارکتینگ موضوع : استراتژی محتوای دیجیتال کوکاکولا