• بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • مهندس لیلا کرد افشار موضوع : آشنایی با چالشهای فرهنگی در مذاکرات تجاری بین المللی
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت و بازاریابی در عصر آشوب و تلاطم بازارها
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 53(بهمن و اسفند 1395) میزگرد این شماره: بررسی نقش رویکرد مالیاتی در صنعت پخش ایران
 • بابک مروانی موضوع : سوال در حوزه فروش
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 40 (آذر و دی 1393) میزگرد این شماره: چالشهای توزیع در ایران؛ راهکارها و توصیه ها
 • جناب آقای جعفر واعظی موضوع : کارافرینی
 • دکتر محسن ایلچی موضوع : نقش رسانه و تبلیغات
 • دکتر علیرضا شیری موضوع : چه کنیم که ایمیل مان به سرعت پاسخ داده شود؟
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات بخش سوم
 • دکترساسان نصیری موضوع : مدیریت توسعه شرکتهای ایرانی
 • دکتر محمد ابراهیم محجوب موضوع : رابطه بین شناخت تاریخ و فرهنگ کشوربا عرضه و تقاضا
 • برندسازی تا رسیدن به اوج موضوع : انتشارات بازارایابی
 • دکترآرش بهجو موضوع : شبکه های اجتماعی
 • مهندس حسین آقا خانلو موضوع : شبکه سازی و هم افزایی