• مهندس حسن قاسمی موضوع : لجستيک؟مدیریت زنجیره تامین
 • مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران موضوع : انتشارات بازارایابی
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : استراتژیهای پرسنال برندینگ -بخش دوم
 • آقای میثم ایرانپناه موضوع : نقش فریب در روابط بین فردی تا کسب و کارها
 • داشبوردهای مدیریت -بخش اول موضوع : داشبورد-مدیریت-بازاریابی
 • مهندس تجلی موضوع : سفر به استان کرمان
 • جناب آقای دکتر مجتبی امیری موضوع : تعامل شرکت های پخش- بخش اول
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با آقای خرمشاهی
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت فروش
 • برنامه ویژه تبریک عید موضوع : عیدانه
 • الهام کیان مهر موضوع : ذهن کارآفرینان
 • حمید سعیدی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • دكتر امين اسداللهي موضوع : نقشه راه بازاریابی
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 36 (مرداد و شهریور 1393)
 • دکتر نادر وهاب آقایی موضوع : خدمات پس ازفروش وفادارسازی مشتریان یاجبران زحمت
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فرصت ها و تهدیدها -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش دوم