• دکتر سحر گلکار موضوع : رفتارشهروندی برند ؟
 • لیلاکردافشار موضوع : نامه های تجاری بین المللی
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویاسلامت
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش اول
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت و بازاریابی در عصر آشوب و تلاطم بازارها
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش دوم
 • سرکار خانم دکتر آرام طاعتی موضوع : بازاریابی انبوه در سیاست
 • دکترامیراخلاصی موضوع : برندسازی برای اشخاص
 • پرویز درگی موضوع : مشتری نوازی
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس بزرگ نیا موضوع : سفر به تهران
 • جناب آقای سعید قدوسی نژاد موضوع : سختی کارهای سخت
 • مهندس مرزبانی موضوع : معرفی کتاب خلاقیت و کار افرینی دو بال پرواز ما
 • طراحی المان های هویت برند در مسیر شناخت برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : روش های فروش-بخش دوم
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجتال مارکتینگ
 • دکترساسان نصیری موضوع : مدیریت توسعه شرکتهای ایرانی