• آقای میثم ایرانپناه موضوع : نقش فریب در روابط بین فردی تا کسب و کارها
 • صنعت پخش موضوع : صنعت پخش-بازاریابی-نگاه بازارا
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت فروش
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : تعیین پورسانت
 • دکتر ندا مفاخری موضوع : کوچینگ؟تفاوت کوچینگ و مشاوره؟
 • مهندس رحمتی موضوع : سفر به استان زنجان
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش اول
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بازاریابی و چالشهای فرهنگی در بازار بخصوص بازاربیمه
 • مهندس علوی موضوع : سفر به کردستان
 • اگر نخریدند چه کنیم؟ موضوع : نسل نواندیش
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : روش های فروش-بخش دوم
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویاسلامت
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • شیما عظیما موضوع : کپی رایتینگ
 • طراحی المان های هویت برند در مسیر شناخت برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • اصول برنامه ریزی و مدیریت برند موضوع : نصر قلم