• دکتر فرهاد بدیع موضوع : صنعت پخش-بخش اول
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندینگ عاطفی
 • استاد رضا سراجی موضوع : طراحی المان های هویت برنددر مسیرشناخت برند
 • مهندس یوسفی فر موضوع : شیوه های تبلیغاتی و مدیریتی و نحوه عرضه کالا در نوین چرم
 • استاد بابک مروانی موضوع : فروش به شرکت ها و سازمانها
 • مهندس امیررضاکشاورز موضوع : اهمیت جمع اوری دیتا و بانک اطلاعاتی در کار و کسب
 • صنعت پخش موضوع : صنعت پخش-بازاریابی-نگاه بازارا
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش دوم
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • دکتر سحر گلکار موضوع : رفتارشهروندی برند ؟
 • دکتر احمد یحیایی ایله ایی موضوع : روابط عمومی
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 37 (خرداد و تیر 1393) میزگرد این شماره: تأثیر فضای مطلوب کسب‌وکار بر رشد اقتصادی
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برند سازی تا رسیدن به اوج
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • رضا ایزدی موضوع : مشتریان شاکی