• استاد بهرام خیری موضوع : کتاب نشانه شناسی بازاریابی
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت فروش
 • جناب آقای احمد آخوندی موضوع : توسعه مهندسی بازار با بزرگان بازاریابی و تبلیغات جهان
 • سرکارخانم نسیم توکل موضوع : معرفی کتاب لینکداین از ایجاد تا اعتبار
 • دکترشاهین شاکری موضوع : اصول درست بازاریابی اینترنتی
 • دکتر محمد علی نسیمی موضوع : جوان سازی برند
 • دکتر مهرنوش دارینی موضوع : افسردگی شغلی؟و راهکارهای مقابله با آن؟
 • مهندس حسن قاسمی موضوع : لجستيک؟مدیریت زنجیره تامین
 • رضا نورایی موضوع : وظیفه بازاریاب درشرایط بد اقتصادی
 • مهندس حسین آقا خانلو موضوع : شبکه سازی و هم افزایی
 • سرکار خانم شیماعظیما موضوع : ارتباط بین نام برند و ماندگاری برند
 • استاد ودایع موضوع : رویکرد زبان بدن در مذاکره
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد- فروش-بخش دوم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول-14 خرداد
 • دکتر آذر کفاش پور موضوع : معرفی کتاب
 • امیر مهدی سادات اعلایی موضوع : تغییر و تحول فردی