• استادمحسن میرزایی موضوع : 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان
 • برنامه ویژه تبریک عید موضوع : عیدانه
 • دکتر وحید نثایی موضوع : مهارت های حرفه ایی در مذاکره
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • فرزاد مقدم موضوع : تبلیغات
 • دکتر سهیل سهیلی زاده موضوع : افزایش مهارت های ذهنی
 • مهندس هاشمعلی حسنی موضوع : تخفیفات غیرمتعارف فروشگاهی
 • دکتر سید محسن علامه موضوع : مبانی مدیریت دانش
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول
 • میراحمد امیرشاهی موضوع : برند
 • دکتر آذر کفاش پور موضوع : معرفی کتاب
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • دکتر آسیاچی موضوع : رقابت در فروشندگی
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : ارائه حرفه‌ای ایده و گزارشهای علمی و تجاری
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش اول
 • دکتر میر احمد امیرشاهی موضوع : آنچه از تعریف برند باید بدانید"بخش اول