• بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • داشبوردهای مدیریت -بخش اول موضوع : داشبورد-مدیریت-بازاریابی
 • سرکار خانم دکتر آرام طاعتی موضوع : بازاریابی انبوه در سیاست
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : پرسنال برندینگ
 • دکترمریم شهابی موضوع : نهایی کردن فروش
 • دکتر محمد حسین غوثی موضوع : مذاکره
 • ندا مفاخری موضوع : کوچینگ
 • جناب آقای عادل طالبی موضوع : کاروکسب آنلاین
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش اول
 • برندسازی تا رسیدن به اوج موضوع : انتشارات بازارایابی
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 43 (خرداد و تیر 1394)گفت و گوی این شماره: کاربردهای نورومارکتینگ و زیمت در گفت و گو با دکتر علی بشارت
 • معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس فرمانی موضوع : سفر به استان گلستان
 • مهندس میرحسینی موضوع : سفر به استان سیستان و بلوچستان
 • دکترحمیدطهماسبی فرد موضوع : برند-ارتباطات