• مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس سویدانلوئی موضوع : سفر به خراسان شمالی
 • دکترمنیژه حقیقی نسب موضوع : تجارت الکترونیک_بخش دوم
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 39 (مهر و آبان 1393) عنوان میزگرد: بازاريابي ورزشي؛ ‌چالشها و راهكارها
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برند سازی تا رسیدن به اوج
 • دکترمحمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش اول
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات (بخش اول)
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش دوم
 • ندا مفاخری موضوع : کوچینگ
 • بازاریابی و تبلیغات فوق حرفه ای به روش بیژن پاکزاد موضوع : کارآفرینان بزرگ
 • جناب اقای محمد رضا رامخو موضوع : کارافرینی
 • سرکار خانم ندا حسینی موضوع : تولید محتوا
 • مهندس افراز موضوع : کارافرینی
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 48(فروردین و اردیبهشت 1395)تحقیقات بازاریابی با رویکرد کاربردی در گفت و گو با دکتر امین اسداللهی
 • جناب آقای دکتر مجتبی امیری موضوع : تعامل شرکت های پخش- بخش دوم