• استاد مهدی قراچه داغی موضوع : راه نفوذبردلها چگونه دیگران را متقاعد کنید
 • دکترامیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم
 • مهندس رحمتی موضوع : سفر به استان زنجان
 • فرزاد مقدم موضوع : تبلیغات
 • دکتر اسماعیل سعادت فرد موضوع : صادرات
 • دکتر احمد یحیایی ایله ایی موضوع : روابط عمومی
 • دکتر شهربانو قلی پورفریدونی موضوع : مفهوم بازاریابی تجربی؟
 • دکتر سهیل سهیلی زاده موضوع : افزایش مهارت های ذهنی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : روش های فروش-بخش دوم
 • حمید سعیدی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • دکترمنیژه حقیقی نسب موضوع : تجارت الکترونیک_بخش دوم
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • جناب آقای مهندس سلمان یافت آبادی موضوع : تاثیر فرهنگ بر برند
 • دکترعلی شاه حسینی موضوع : حال خوب،برنامه ریزی برای اینده
 • استادمحسن میرزایی موضوع : 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان