• پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت های فردی لازم برای بازاریابی و فروش-بخش اول
 • مهندس شنبه زاده موضوع : سفر به استان ایلام
 • مجید اجاقی موضوع : فروشنده،فروش گام به گام بیمه عمر
 • مهندس رحمتی موضوع : سفر به استان زنجان
 • استاد سلمان یافت آبادی موضوع : ساختار برند-قسمت دوم
 • سرکارخانم نسیم توکل موضوع : معرفی کتاب لینکداین از ایجاد تا اعتبار
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش دوم
 • دکتر علیرضا داداشی موضوع : اخلاق در فروشندگی-اخلاق-فروش-مارکتینگ-
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش دوم
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : وفادارسازی مشتریان
 • استاد ودایع موضوع : رویکرد زبان بدن در مذاکره
 • دکتر محمد حسین غوثی موضوع : مذاکره
 • سید سعید میرواحدی موضوع : چه کسانی کار افرین هستند؟
 • دکترمریم شهابی موضوع : نهایی کردن فروش
 • دکتر حسین وظیفه دوست موضوع : نقش انجمن علمی بازاریابی در رشدبازاریابی و فروش؟
 • دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت برخود؟