• دکترعلی شاه حسینی موضوع : حال خوب،برنامه ریزی برای اینده
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • دکتر مرتضی عماد زاده موضوع : اقتصاد
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : ارائه حرفه‌ای ایده و گزارشهای علمی و تجاری
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : تعیین پورسانت
 • دکترمحمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • دکتر محسن نجارنیا موضوع : اهمیت و نقش مدیریت و سیستمی بودن کار و کسب ها
 • دکترحمیدطهماسبی فرد موضوع : برند-ارتباطات
 • دکتر محسن ایلچی موضوع : نقش رسانه و تبلیغات
 • منیژه حقیقی نصب موضوع : بازاریابی دیجیتال مارکتینگ
 • مهندس شنبه زاده موضوع : سفر به استان ایلام
 • دکترآرش بهجو موضوع : شبکه های اجتماعی
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 40 (آذر و دی 1393) میزگرد این شماره: چالشهای توزیع در ایران؛ راهکارها و توصیه ها
 • دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : انجمن صنفی شرکت های تبلیغات در ایران
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با آقای خرمشاهی
 • دکتر رضا شافعی موضوع : توانمند سازی شبکه فروش