• دکترفرهادبدیع موضوع : صنعت پخش-بخش دوم
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • پرویز درگی موضوع : مشتری نوازی
 • دکتر ندا مفاخری موضوع : کوچینگ؟تفاوت کوچینگ و مشاوره؟
 • معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس عربی موضوع : سفر به خراسان جنوبی
 • طراحی المان های هویت برند در مسیر شناخت برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • برنامه ویژه تبریک عید موضوع : عیدانه
 • دکترنادر وهاب آقایی موضوع : شب نشینی
 • دکتر داودحسین آبادی ساده موضوع : تصویربرداری الکترو عصبی مغزدربازاریابی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد-روش های فروش-بخش اول
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 43 (خرداد و تیر 1394)گفت و گوی این شماره: کاربردهای نورومارکتینگ و زیمت در گفت و گو با دکتر علی بشارت
 • مهندس مجید مجیدی موضوع : نورومارکتینگ کشف دریچه ای جدید به ذهن
 • جناب آقای دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت بر خود-بخش اول
 • بابک مروانی موضوع : فروشهای سازمانی
 • دكتر امين اسداللهي موضوع : نقشه راه بازاریابی
 • استاد مهدی قراچه داغی موضوع : راه نفوذبردلها چگونه دیگران را متقاعد کنید