• پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : نقش نیروهای میز پذیرش (منشی ها، مسئولان دفاتر و مدیران) در موفقیت كسب و كار-بخش اول
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بیمه
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : وفادارسازی مشتریان
 • حمید سپید نام-مسترتیستر موضوع : برندینگ شخصی
 • دکترآرش بهجو موضوع : شبکه های اجتماعی
 • معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس فرمانی موضوع : سفر به استان گلستان
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : طراحی کمپین تبلیغاتی دیجیتال مارکتینگ
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برند سازی تا رسیدن به اوج
 • محسن جاویدموید-محمدرضاحسن زاده جوانیان موضوع : مطبوعات
 • دکتر مسعود نصرت آبادی موضوع : مدیر نوروبیز از خانواده tmba
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش دوم
 • دکتر اسماعیل سعادت فرد موضوع : شغل من کو❓
 • دکتر محمد ابراهیم محجوب موضوع : رابطه بین شناخت تاریخ و فرهنگ کشوربا عرضه و تقاضا
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : برند
 • دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : موانع اصلی تولید؟
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : ارائه حرفه‌ای ایده و گزارشهای علمی و تجاری