• معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس فرمانی موضوع : سفر به استان گلستان
 • مجید اجاقی موضوع : فروشنده،فروش گام به گام بیمه عمر
 • دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : انجمن صنفی شرکت های تبلیغات در ایران
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • امیر مهدی سادات اعلایی موضوع : تغییر و تحول فردی
 • دکتر احمد یحیایی ایله ایی موضوع : روابط عمومی
 • راهکارهای فروش از زبان یک فروشنده موضوع : انتشارات بازارایابی
 • الهام کیان مهر موضوع : ذهن کارآفرینان
 • امید عسگری موضوع : نوروبرندینگ
 • مهندس شنبه زاده موضوع : سفر به استان ایلام
 • دکتر محمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • پرویز درگی موضوع : مشتری نوازی
 • دکتر میر احمد امیرشاهی موضوع : آنچه از تعریف برند باید بدانید"بخش اول
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت های فردی لازم برای بازاریابی و فروش-بخش دوم
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجتال مارکتینگ
 • دکتر فرهاد بدیع موضوع : صنعت پخش-بخش اول