• پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش دوم
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : وفادارسازی مشتریان
 • دکتر محسن ایلچی موضوع : نقش رسانه و تبلیغات
 • دکتر سهیل سهیلی زاده موضوع : افزایش مهارت های ذهنی
 • دکتر داودحسین آبادی ساده موضوع : تصویربرداری الکترو عصبی مغزدربازاریابی
 • سرکارخانم نسیم توکل موضوع : معرفی کتاب لینکداین از ایجاد تا اعتبار
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : تبلیغات
 • مهندس لیلا کرد افشار موضوع : آشنایی با چالشهای فرهنگی در مذاکرات تجاری بین المللی
 • سرکار خانم شیماعظیما موضوع : ارتباط بین نام برند و ماندگاری برند
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • دکتر بلوریان تهرانی موضوع : معرفی کتب
 • دکتر مسعود نصرت آبادی موضوع : مدیر نوروبیز از خانواده tmba
 • رضا ایزدی موضوع : مشتریان شاکی
 • مهندس علوی موضوع : سفر به کردستان
 • الهام کیان مهر موضوع : ذهن کارآفرینان