• استاد محمد پیام بهرام پور موضوع : فن بیان و سخنوری
 • دکترآرش بهجو موضوع : شبکه های اجتماعی
 • استاد فرانک جواهر دشتی موضوع : شب نشینی
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش دوم
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: هفت گام تا برندسازی در گفت و گو با دکتر فرزاد مقدم
 • جناب آقای دکتر علیرضا داداشی موضوع : 20 گفتار فروش و بازاریابی
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • لیلا کرد افشار موضوع : مذاکره بین المللی
 • دکترساسان نصیری موضوع : مدیریت توسعه شرکتهای ایرانی
 • فرهاد تبریزی موضوع : طراحی محیط های تجاری
 • خلیل جعفر پیشه موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : معرفی کتاب
 • مهندس رضا نورایی موضوع : حق انتخاب مصرف کننده؟
 • مهندس هاشمعلی حسنی موضوع : تخفیفات غیرمتعارف فروشگاهی
 • رضا ایزدی موضوع : مشتریان شاکی