• گفتگو با سرکار خانم ساره نیک قدم منش، مدیر روابط عمومی ihome موضوع : PR
  • گفتگو با جناب آقای دکتر ساسان نصیری با موضوع CRM موضوع : CRM
  • گفتگو با سرکار خانم ژاله ثقفی مدير عامل شرکت بینش بعد سوم با موضوع واقعیت مجازی موضوع : واقعیت مجازی
  • گفتگو با معلم بازاریابی پرویز درگی با موضوع ویژگی سازمان های موثر در عصر رقابت موضوع : ویژگی سازمان های موثر در عصر رقابت
  • گفتگو با جناب آقاي مهندس امیر ریاضی، مدیرعامل شرکت راتا مدیریت ایرانیان موضوع : شاپینگ مال
  • گفتگو با جناب آقاى زاهدي مدير ارشد عمليات در شتابدهنده خانه نوآوري موضوع : شتاب دهنده