آخرین پادکست رادیو صدای بازاریابی - همین حالا گوش کنید

گفتگو با خانم دکتر مریم دلشاد طهرانی مدیرعامل مجموعه فراداده رایانه و خانم مهندس فریبا سهمانی در بخش استارتاپ petia

13 مرداد 0

مهندس عباسعلی آریافر - صنعت خودرو

07 مرداد 0

دکتر ساسان نصیری - CRM

12 مرداد 0

دکتر سحر گلکاری حق - رفتار شهروندی برند - بخش دوم

08 مرداد 0

دکتر سحر گلکاری حق - رفتار شهروندی برند - بخش اول

09 مرداد 0

معلم بازاریابی-پرویزدرگی

13 مرداد 0

مهندس رضا شيري - استارت آپ

13 مرداد 0

مهندس مجید عقلایی - کارآفرینی

12 مرداد 0

مهندس بهروز بهمن زنگی - کارآفرینی

09 مرداد 0

مهندس بهروز بهمن زنگی - کارآفرینی

13 مرداد 0

مهندس مهدی سیاح نیا - مدیریت منابع انسانی

12 مرداد 0

مهندس حسین ستاری - کارآفرینی

13 مرداد 0

مهندس حسین ستاری - کارآفرینی

13 مرداد 0

دکتر محسن ایلچی - عوامل اثرگذار بر بحران اقتصادی

13 مرداد 0

دکتر احمدرضا فتوت - روانشناسی صنعتی سازمانی

09 مرداد 0

دکتر احمدرضا فتوت - روانشناسی صنعتی سازمانی

10 مرداد 0

دكتر سارا ميرزايي - برندينگ

09 مرداد 0

مهندس امیر ریاضی - توسعه و بهبود مراکز تجاری

09 مرداد 0

مهندس احمد دلیری - مدیریت فرایندهای کاروکسب

13 مرداد 0

مهندس احمد دلیری - مدیریت فرایندهای کاروکسب

13 مرداد 0

مهندس بهرام رزمان - نقش سازمان ها در رفع بحران اقتصادي

08 مرداد 0

مهندس بهرام رزمان - نقش سازمان ها در رفع بحران اقتصادي

13 مرداد 0

دكتر مجتبي اميري - تعامل شركت هاي پخش

08 مرداد 0

دكتر مجتبي اميري - تعامل شركت هاي پخش

10 مرداد 0

دكتر علي شاه حسيني - مديريت بر خود

11 مرداد 0

دكتر علي شاه حسيني - مديريت بر خود

13 مرداد 0

مهندس سلمان يافت آبادي - تاثير فرهنگ بر برند

10 مرداد 0

دكتر شهاب اناري - برندينگ شخصي

13 مرداد 0

سركار خانم نسيم توكل - كارآفريني

04 تیر 98

استاد محمد پیام بهرام پور- فن بیان و سخنوری

13 مرداد 0

دکترمحمدخرم- چالش های کار و کسب

13 مرداد 0

مهندس افراز- کارآفرینی

04 تیر 98

مهندس بهرام رزمان - منابع انسانی

04 تیر 98

مهندس بهرام رزمان - منابع انسانی

04 تیر 98

استاد رضا ایزدی - بیمه

04 تیر 98

استاد علیجاه شهربانویی - تبلیغات در عصر جدید

10 شهریور 98

دکتر حمید ترکاشوند- صنعت پخش