آخرین پادکست رادیو صدای بازاریابی - همین حالا گوش کنید

گفتگو با خانم دکتر مریم دلشاد طهرانی مدیرعامل مجموعه فراداده رایانه و خانم مهندس فریبا سهمانی در بخش استارتاپ petia

08 آبان 98

مهندس فریدون قدس - صنعت پخش و سيستم

07 آبان 98

مهندس عباسعلی آریافر - صنعت خودرو

30 دی 98

دکتر ساسان نصیری - CRM

05 بهمن 98

دکتر سحر گلکاری حق - رفتار شهروندی برند - بخش دوم

05 بهمن 98

دکتر سحر گلکاری حق - رفتار شهروندی برند - بخش اول

05 بهمن 98

معلم بازاریابی-پرویزدرگی

06 بهمن 98

مهندس رضا شيري - استارت آپ

05 بهمن 98

مهندس مجید عقلایی - کارآفرینی

05 بهمن 98

مهندس بهروز بهمن زنگی - کارآفرینی

05 بهمن 98

مهندس بهروز بهمن زنگی - کارآفرینی

05 بهمن 98

مهندس مهدی سیاح نیا - مدیریت منابع انسانی

06 بهمن 98

مهندس حسین ستاری - کارآفرینی

12 آبان 98

مهندس حسین ستاری - کارآفرینی

05 بهمن 98

دکتر محسن ایلچی - عوامل اثرگذار بر بحران اقتصادی

06 بهمن 98

دکتر احمدرضا فتوت - روانشناسی صنعتی سازمانی

05 بهمن 98

دکتر احمدرضا فتوت - روانشناسی صنعتی سازمانی

08 آبان 98

دكتر سارا ميرزايي - برندينگ

05 بهمن 98

مهندس امیر ریاضی - توسعه و بهبود مراکز تجاری

05 بهمن 98

مهندس احمد دلیری - مدیریت فرایندهای کاروکسب

05 بهمن 98

مهندس احمد دلیری - مدیریت فرایندهای کاروکسب

05 بهمن 98

مهندس بهرام رزمان - نقش سازمان ها در رفع بحران اقتصادي

04 بهمن 98

مهندس بهرام رزمان - نقش سازمان ها در رفع بحران اقتصادي

05 بهمن 98

دكتر مجتبي اميري - تعامل شركت هاي پخش

05 بهمن 98

دكتر مجتبي اميري - تعامل شركت هاي پخش

12 آبان 98

دكتر علي شاه حسيني - مديريت بر خود

11 آبان 98

دكتر علي شاه حسيني - مديريت بر خود

16 دی 98

مهندس سلمان يافت آبادي - تاثير فرهنگ بر برند

13 دی 98

دكتر شهاب اناري - برندينگ شخصي

06 دی 98

سركار خانم نسيم توكل - كارآفريني

04 تیر 98

استاد محمد پیام بهرام پور- فن بیان و سخنوری

16 دی 98

دکترمحمدخرم- چالش های کار و کسب

03 آذر 98

مهندس افراز- کارآفرینی

04 تیر 98

مهندس بهرام رزمان - منابع انسانی

04 تیر 98

مهندس بهرام رزمان - منابع انسانی

04 تیر 98

استاد رضا ایزدی - بیمه

04 تیر 98

استاد علیجاه شهربانویی - تبلیغات در عصر جدید

10 شهریور 98

دکتر حمید ترکاشوند- صنعت پخش