آخرین پادکست رادیو صدای بازاریابی - همین حالا گوش کنید

صبحانه با کتاب-میلیونر اتوماتیک

18 اردیبهشت 99

مهندس فریدون قدس - صنعت پخش و سيستم

11 اردیبهشت 99

مهندس عباسعلی آریافر - صنعت خودرو

18 اردیبهشت 99

دکتر ساسان نصیری - CRM

13 اردیبهشت 99

دکتر سحر گلکاری حق - رفتار شهروندی برند - بخش دوم

19 اردیبهشت 99

دکتر سحر گلکاری حق - رفتار شهروندی برند - بخش اول

10 تیر 99

معلم بازاریابی-پرویزدرگی

18 تیر 99

مهندس رضا شيري - استارت آپ

10 اردیبهشت 99

مهندس مجید عقلایی - کارآفرینی

16 اردیبهشت 99

مهندس بهروز بهمن زنگی - کارآفرینی

17 اردیبهشت 99

مهندس بهروز بهمن زنگی - کارآفرینی

09 تیر 99

مهندس مهدی سیاح نیا - مدیریت منابع انسانی

11 اردیبهشت 99

مهندس حسین ستاری - کارآفرینی

18 اردیبهشت 99

مهندس حسین ستاری - کارآفرینی

10 اردیبهشت 99

دکتر محسن ایلچی - عوامل اثرگذار بر بحران اقتصادی

26 خرداد 99

دکتر احمدرضا فتوت - روانشناسی صنعتی سازمانی

26 خرداد 99

دکتر احمدرضا فتوت - روانشناسی صنعتی سازمانی

18 اردیبهشت 99

دكتر سارا ميرزايي - برندينگ

22 تیر 99

مهندس امیر ریاضی - توسعه و بهبود مراکز تجاری

18 اردیبهشت 99

مهندس احمد دلیری - مدیریت فرایندهای کاروکسب

11 اردیبهشت 99

مهندس احمد دلیری - مدیریت فرایندهای کاروکسب

11 اردیبهشت 99

مهندس بهرام رزمان - نقش سازمان ها در رفع بحران اقتصادي

22 تیر 99

مهندس بهرام رزمان - نقش سازمان ها در رفع بحران اقتصادي

10 اردیبهشت 99

دكتر مجتبي اميري - تعامل شركت هاي پخش

26 خرداد 99

دكتر مجتبي اميري - تعامل شركت هاي پخش

26 خرداد 99

دكتر علي شاه حسيني - مديريت بر خود

21 تیر 99

دكتر علي شاه حسيني - مديريت بر خود

22 تیر 99

مهندس سلمان يافت آبادي - تاثير فرهنگ بر برند

18 تیر 99

دكتر شهاب اناري - برندينگ شخصي

09 تیر 99

سركار خانم نسيم توكل - كارآفريني

04 تیر 98

استاد محمد پیام بهرام پور- فن بیان و سخنوری

18 تیر 99

دکترمحمدخرم- چالش های کار و کسب

18 اردیبهشت 99

مهندس افراز- کارآفرینی

04 تیر 98

مهندس بهرام رزمان - منابع انسانی

04 تیر 98

مهندس بهرام رزمان - منابع انسانی

04 تیر 98

استاد رضا ایزدی - بیمه

04 تیر 98

استاد علیجاه شهربانویی - تبلیغات در عصر جدید

10 شهریور 98

دکتر حمید ترکاشوند- صنعت پخش

10 خرداد 99

نگاه بازار تجارت الکترونیک