آخرین پادکست رادیو صدای بازاریابی - همین حالا گوش کنید

صبحانه با کتاب-میلیونر اتوماتیک

19 مرداد 99

مهندس فریدون قدس - صنعت پخش و سيستم

11 مرداد 99

مهندس عباسعلی آریافر - صنعت خودرو

16 مرداد 99

دکتر ساسان نصیری - CRM

24 شهریور 99

دکتر سحر گلکاری حق - رفتار شهروندی برند - بخش دوم

16 مرداد 99

دکتر سحر گلکاری حق - رفتار شهروندی برند - بخش اول

06 مهر 99

معلم بازاریابی-پرویزدرگی

31 شهریور 99

مهندس رضا شيري - استارت آپ

07 مهر 99

مهندس مجید عقلایی - کارآفرینی

16 مرداد 99

مهندس بهروز بهمن زنگی - کارآفرینی

01 شهریور 99

مهندس بهروز بهمن زنگی - کارآفرینی

31 شهریور 99

مهندس مهدی سیاح نیا - مدیریت منابع انسانی

12 مرداد 99

مهندس حسین ستاری - کارآفرینی

16 مرداد 99

مهندس حسین ستاری - کارآفرینی

07 مهر 99

دکتر محسن ایلچی - عوامل اثرگذار بر بحران اقتصادی

07 مهر 99

دکتر احمدرضا فتوت - روانشناسی صنعتی سازمانی

27 شهریور 99

دکتر احمدرضا فتوت - روانشناسی صنعتی سازمانی

07 مهر 99

دكتر سارا ميرزايي - برندينگ

07 مهر 99

مهندس امیر ریاضی - توسعه و بهبود مراکز تجاری

16 مرداد 99

مهندس احمد دلیری - مدیریت فرایندهای کاروکسب

11 مرداد 99

مهندس احمد دلیری - مدیریت فرایندهای کاروکسب

11 مرداد 99

مهندس بهرام رزمان - نقش سازمان ها در رفع بحران اقتصادي

01 شهریور 99

مهندس بهرام رزمان - نقش سازمان ها در رفع بحران اقتصادي

07 مهر 99

دكتر مجتبي اميري - تعامل شركت هاي پخش

07 مهر 99

دكتر مجتبي اميري - تعامل شركت هاي پخش

07 مهر 99

دكتر علي شاه حسيني - مديريت بر خود

07 مهر 99

دكتر علي شاه حسيني - مديريت بر خود

07 مهر 99

مهندس سلمان يافت آبادي - تاثير فرهنگ بر برند

18 مرداد 99

دكتر شهاب اناري - برندينگ شخصي

07 مهر 99

سركار خانم نسيم توكل - كارآفريني

04 تیر 98

استاد محمد پیام بهرام پور- فن بیان و سخنوری

12 مرداد 99

دکترمحمدخرم- چالش های کار و کسب

07 مهر 99

مهندس افراز- کارآفرینی

04 تیر 98

مهندس بهرام رزمان - منابع انسانی

04 تیر 98

مهندس بهرام رزمان - منابع انسانی

04 تیر 98

استاد رضا ایزدی - بیمه

04 تیر 98

استاد علیجاه شهربانویی - تبلیغات در عصر جدید

10 شهریور 98

دکتر حمید ترکاشوند- صنعت پخش

24 مرداد 99

نگاه بازار تجارت الکترونیک