• مدیریت امور در تقویم و مدیریت زمان موضوع : رادیو صدای بازاریابی
  • چگونه از طرز تفکر افراد بی پول فاصله بگیریم؟ موضوع : رادیو صدای بازاریابی
  • چه چیز باعث می شود کارها را به عقب بیندازیم!!! موضوع : رادیو صدای بازاریابی